POLITYKA PRYWATNOŚCI STARThub

Obowiązująca od dnia 19.09.2022 r.

Skoro tutaj zajrzałeś, to zapewne interesują Cię zagadnienia dotyczące prywatności, które wdrożyliśmy w ramach STARThub.pl. Poniżej przedstawiamy standardy, których przestrzegamy w związku z przetwarzaniem danych osobowych na STARThub.pl.

Jeżeli mimo lektury poniższego dokumentu uznasz, że nie wszystko jest jasne – zapraszamy do kontaktu na adres rodo@tlhub.pl. 

Strona STARThub.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby nie przetwarzać niepotrzebnych danych osobowych, jednak aby była w pełni użyteczna dochodzi do przetwarzania pewnych danych osobowych. 

§ 1. Współadministratorzy danych osobowych 

Administrator danych osobowych to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Zdarza się, że kilku administratorów wspólnie pełni taką funkcję – są oni wówczas współadministratorami danych osobowych. Tak jest w naszym przypadku. 

W ramach strony STARThub.pl, współadministratorami danych osobowych są następujące spółki (wszystkie z siedzibą w Poznaniu): TL HUB sp. z o.o., TL HUB Chłosta Kołodziejczyk Matuszczak Doradcy Podatkowi S.K.A., TL HUB Leśkiewicz Jarosiński Błaszyk S.K.A. prowadzące STARThub.pl 

§ 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez STARThub.pl 

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne – dopasowane odpowiednio do występujących ryzyk, przestrzegamy obowiązujących przepisów i przetwarzamy dane tylko w zakresie, który jest niezbędny do osiągnięcia ustalonych celów. 

§ 3. Kontakt w sprawie ochrony danych
 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu na adres: rodo@tlhub.pl. 

§ 4.  Podstawy i cele przetwarzania 

Przetwarzamy dane osobowe w ramach STARThub.pl w związku z następującymi procesami: 

 1. Przedstawienie oferty, umówienie spotkania
  Przetwarzamy dane osobowe na następujących zasadach:
  w celu umówienia spotkania – odbywa się to w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  • w celu przedstawienia Tobie oferty –  stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu przetwarzamy dane do czasu przedawnienia roszczeń.

 2. Formularz kontaktowy, kontakt mailowy i korespondencyjny
  Przetwarzamy dane osobowe na następujących zasadach:
  w celu odpowiedzi na kontakt mailowy lub korespondencyjny, który został do nas skierowany –  odbywa się to na podstawie zgody wyrażonej poprzez wysłanie wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
  w celu obsługi korespondencji, w tym nawiązywania kontaktu w przyszłości z osobami, które kontaktowały się z nami – stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  w celu archiwizacji korespondencji do celów dowodowych w razie zaistnienia konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia naszych roszczeń oraz wewnętrznych celów analitycznych  – stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 3. Newsletter
  Przetwarzamy dane osobowe na następujących zasadach:
  w celu realizacji usługi newslettera, czyli informowania o bieżącej oraz planowanej działalności, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie danych, które podajesz nam fakultatywnie. 

§ 5. Okres retencji danych

Dane osobowe przetwarzamy przez różne okresy czasu – w zależności od podstawy i celu tego przetwarzania. Generalnie, przetwarzamy dane przez czas wykonania umowy lub świadczenia usługi, do czasu wycofania zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu w przypadku przetwarzania stanowiącego prawnie uzasadniony interes administratora. W przypadku przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okres ten może być przedłużony do czasu przedawnienia roszczeń. Mogą zdarzyć się wypadki, kiedy okres przetwarzania Twoich danych będzie wynikał z podstawy i celu ich przetwarzania – aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach retencji w każdym przypadku przetwarzania, prosimy o kontakt na adres: rodo@tlhub.pl

§ 6.  Odbiorcy danych osobowych 

W pewnych zakresach przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy na różnych zasadach – jeśli są to podmioty, które przetwarzają dane osobowe, które im powierzamy, w określonych przez nas celach, to są to nasi procesorzy, z którymi zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Należą do nich m.in. biuro księgowe, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi kurierskie czy agencje marketingowe. 

Zdarza się, że udostępniamy dane innym podmiotom, które również administrują tymi danymi – np. obsługującej nas kancelarii prawnej, operatorom płatniczym czy organom publicznym w ramach prowadzonych przez nie postępowań. 

§ 7. Przekazywanie danych do państw trzecich 

Jeśli zdarzy się, że przekażemy Twoje dane osobowe do państw trzecich (poza EOG), prawdopodobnie będzie wynikało to z narzędzi informatycznych, z których korzystamy. W takim wypadku, przekazywanie odbywać się będzie  ze spełnieniem wymogów określonych przez Komisję Europejską (to jest do państw zapewniających odpowiedni poziom ochrony lub gdy zapewniono odpowiedni zabezpieczeń – np. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych) albo na podstawie Twojej wyraźnej zgody. 

§ 8. Twoje prawa

W zależności od sposobu korzystania z Portalu oraz podstawy i w celu przetwarzania Twoich Danych osobowych, mogą Tobie przysługiwać wszystkie lub wybrane uprawnienia wymienione poniżej. 

Posiadasz prawo do: 

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, 
 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. a także o prawo do przenoszenia danych osobowych. 

przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody – posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 


W przypadku przetwarzan
ia Twoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek zawarcia umowy lub świadczenia usług.

§ 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

§ 10. Zasady przetwarzania plików cookies 

Na stronie STARThub.pl wykorzystujemy pliki cookie.
 

Używamy plików cookie, aby:  

 1. umożliwić Ci korzystanie ze świadczonych przez nas usług; 
 2. ulepszać nasze produkty i usługi internetowe; 
 3. spersonalizować i zoptymalizować korzystanie ze STARThub.pl w zakresie np. wielkości tekstu, języka oraz rozdzielczości ekranu; 
 4. świadczyć dodatkowe usługi (np. pliki cookie mediów społecznościowych). 

Niezbędne pliki cookie są nam potrzebne, aby oferować właściwie działającą stronę blooki.pl. Jeśli pliki cookie zostaną zablokowane, korzystanie ze strony może być utrudnione albo niemożliwe. 

Pliki cookie analityczne i związane z wydajnością pomagają nam mierzyć natężenie ruchu, aby ustalić, które obszary naszej strony były odwiedzane. Te pliki cookie nie są niezbędne do korzystania ze strony i zawsze będziemy prosić o Twoją zgodę przed ich umieszczeniem. Możesz wycofać swoją zgodę na korzystanie z nich przez nas w każdej chwili. 

Możliwe jest ograniczenie lub zablokowanie plików cookie, a nawet ich usunięcie z Twojego urządzenia. W takim przypadku możesz nie mieć dostępu do wybranych obszarów strony STARThub.pl, a my możemy sądzić, że nigdy nas wcześniej nie odwiedzałeś, w związku z czym pokażemy Ci ponownie komunikat o plikach cookie i poprosimy o wyrażenie zgody na ich umieszczanie. 

W każdej chwili możesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Aby ustalić, jak zarządzać swoimi ustawieniami plików cookie, sprawdź dokładne informacje w sekcji pomocy Twojej przeglądarki. 

W razie pytań, uwag lub skarg dotyczących Plików cookie, prosimy o kontakt na adres email: rodo@tlhub.pl